Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

Vállalkozásom fotózási szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban gyermek, család fotózási tevékenységet folytatok. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

A  fotózási szolgáltatást egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldöm vonatkozó ajánlatomat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy töröljük az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, akkor a birtokomba jutnak a természetes személyek további személyes adatai.

Tevékenységem során partnereim e-mail címe és telefonszáma is tudomásomra jut. Az ilyen módon a rendszerbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelem. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.
Fokozottan ügyelek partnereim, megrendelőim személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járok el.

A fotózások alkalmával megkapott adatokat és papírokat az előírásoknak megfelelően tárolom, ahhoz nem férhet hozzá harmadik fél, és 1 év elteltével archiválom a törvényi szabályozásoknak megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja a fotózásra jelentkező személyek önkéntesen megadott hozzájárulása. Ezek személyek elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.A regisztráció során az ügyfél megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím, telefonszám).  A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a kapcsolattartás a fotók átadásának időpontjáig. A Fotós a megadott adatokat törli, ha:-azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;-az érintett ügyfél azt kéri;-az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;-az adatkezelés célja megszűnt;-azt hatóság vagy bíróság elrendeli.Az érintett ügyfél kérheti személyes adatai törlését.

Elsősorban saját weboldalamon, és közösségi oldalaimon mutatom be tevékenységemet és referencia fotóimat. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a szolgáltatásokról. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról.